Podsumowanie II tury spotkań informacyjnych

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych na czerwcu br. na terenie gmin Choczewo i Łęczyce oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanej koncepcji drogi krajowej w dwóch wariantach na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6.

W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA lub do biura projektowego wpłynęło 14 opinii (w tym 12 osób, 1 opinia podmiotu gospodarczego i 1 opinia samorządu). Wszystkie opinie i wnioski zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA. W raporcie końcowym znajdują się stanowiska i odpowiedzi dla każdej z przesłanych opinii.

W miejscach, gdzie było to możliwe pod względem technicznym i prawnym, wprowadzono korekty rozwiązań.

Informujemy, że sporządzono raport końcowy z odbytych spotkań informacyjnych, podsumowujący ich przebieg, treść otrzymanych opinii, stanowisko Projektanta i Inwestora oraz wprowadzone korekty. Raport do pobrania >>>

W zakładce GALERIA znajdują się aktualne plany koncepcji po wprowadzonych zmianach (SIERPIEŃ 2023).