Umowa

Dnia 23 sierpnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, a jednostką projektową firmą Transprojekt Gdańsk S.A. zawarto umowę o wykonanie usługi pn: „Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania:

  • Zadanie 1: Lubiatowo – droga wojewódzka 213
  • Zadanie 2: Droga wojewódzka 213 – droga ekspresowa S6”