Spotkania informacyjne w gminie Łęczyce i Choczewo

Dnia 7 i 8 listopada odbyły się spotkania informacyjne w gminie Łęczyce i Choczewo.

Niniejszym udostępniamy Państwu prezentację multimedialną z ww. spotkań: