Raport końcowy

Informujemy, że sporządzono raport końcowy z odbytych spotkań informacyjnych w gminie Choczewo i Łęczyce. Raport podsumowuje przebieg spotkań, zebrane opinie, głosowanie na poszczególne warianty oraz uzasadnienie wprowadzonych korekt.

Raport w wersji pdf można pobrać tutaj >>>